Kevät on kasvun ja kehittymisen aikaa

Riisula-rakennus Oy on mukana Keuken eli Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskuksen Balanssi-hankkeessa.

Balanssi-kasvupalvelu on suunnattu yrityksille, jotka haluavat kehittää kokonaisvaltaisesti vastuullisuuttaan. Suurin osa yrityksistä tiedostaa, että tänä päivänä vastuullisuus tulisi huomioida osana liiketoimintaa, mutta osalle yrityksistä tuottaa haastetta tunnistaa oman toiminnan osalta merkittävimmät vastuullisuusnäkökohdat, ja sitä kautta kohdistaa kehittämistoimenpiteitä oikeisiin asioihin.

Tällä viikolla pohdimme Keuken yrityskehittäjien Matti Korhosen ja Miia-Mari Koskisen kanssa Riisulan toimistolla pidetyssä workshopissa mitä vastuullisuus tarkoittaa yleisesti ja mitä se tarkoittaa meidän liiketoiminnassamme. Vastuullisuus on moniulotteinen ja usein myös monitulkintainen kokonaisuus. Vastuullisuus tarkoittaa toimintaa, joka pyrkii edistämään kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Haluamme jatkossakin olla luotettava toimija, joka seisoo sanojensa takana.

Otamme huomioon ympäristönäkökulmat ja pyrimme rakentamaan energiatehokkaita asuntoja, joissa rakennuttamisprosessin kaikissa vaiheissa teemme valintoja, jotka ovat kestäviä nyt ja tulevaisuudessa.

Riisula-rakennus Oy kuuluu korkeimpaan AAA-luottoluokkaan ja meillä on myös Luotettava kumppani  -sertifikaatti. Vastuullisuuden näkökulmasta se tarkoittaa, että taloutemme on hyvin hoidettu ja hoidamme aina suhteemme urakoitsijoihin ja muihin sidosryhmiin esimerkillisesti.

Balanssin seuraavassa vaiheessa pureudumme syvällisemmin arvoketjun eri vaiheisiin ja siihen missä voisimme toimia entistäkin paremmin.

Balanssi-kasvupalveluun osallistuvan yrityksen kanssa toteutetaan 6 – 8 yrityksen vastuullisuusteemojen ympärille räätälöityä yrityskohtaista workshoppia ja lisäksi palveluun kuuluu kaksi yritysryhmän kanssa yhdessä toteutettavaa vastuullisuusteeman workshoppia. Lisätietoa hankkeesta löydät täältä: https://www.keuke.fi/keuke/yhteistyohankkeet/kaynnissa/balanssi/

Palvelun päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

KESKI-UUDENMAAN KEHITTÄMISKESKUS on paikallinen kehittämisyhtiö, joka auttaa keskiuusmaalaisia yrityksiä kehittymään ja kasvamaan Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan alueilla.

Keuken tehtävänä on tukea alueen yritysten kasvua ja menestystä sekä luoda edellytyksiä uudelle elinkeinotoiminnalle ja olemassa olevien yritysten kehittymiselle.