Pellavamäen tontit alkavat hahmottua

Tuusulan Riihikallioon rakentuu parhaillaan upea Pellavamäen pientaloalue. Kunta rakentaa uusia katuja Kirjokertuntietä ja Peltosirkunkujaa sekä kevyenliikenteenväyliä Pellavamäentien reunaan ja sieltä viheralueen läpi Kuovintielle ja Peltosirkunkujalle.

Meillä myynnissä olevat tontit sijoittuvat näiden katujen varteen ja viheralueen molemmille puolille. Nyt kun katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen on edennyt jo pitkälle, tonttien sijoittuminen maastoon on helpompi hahmottaa.

Riihikallion Pellavamäentien asemakaavassa asuinalueelle on haluttu luoda viihtyisä ja sopusuhtainen oma identiteetti. Suhteellisen voimakkaat maaston korkeuserot ovat luonteenomainen piirre alueelle ja se luo puitteet uniikille asuinalueelle, jossa rakennukset sijoittuvat eri tasoihin.

Tontit sijaitsevat Pellavamäentien länsipuolella joko suojellun kallion päällä tai porrastetusti sen alapuolella. Alue on kaavassa AP-35 = Asuinpientalojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa erillispientaloja, paritaloja, rivitaloja tai muita kytkettyjä asuinrakennuksia.

UUSIA TONTTEJA MYYNTIIN KORTTELISSA 8519

Uudet myyntiin tulleet tonttimme ovat suojellun kallion päällä Sotkantiellä ja sen alapuolella Kuovintiellä. Maasto on kalliota ja kangasmetsää. Metsurimme kävi tekemässä tonteilla harvennusta ja nyt rakennuspaikat hahmottuvat paremmin (ks. artikkelin ensimmäinen kuva).

Pellavamäki on ihanteellinen asuinpaikka väljyyttä ja luonnonrauhaa kaipaavalle. Ulkoilualueet ja Metsäntutkimuslaitoksen metsäalueet ovat aivan välittömässä läheisyydessä ja Tuusulanjärven kulttuurimaisemat ja virkistysalueet sijaitsevat lähituntumassa. Pian alkava talvikausi tuo Tuusulanjärven jäälle taas tuhansia hiihtäjiä ja retkiluistelijoita.

Tuusulan kunta on satsannut merkittävästi mm. uusien koulukeskusten rakentamiseen ja laadukkaiden oppimisympäristöjen luomiseen. Hyvänä esimerkkinä on vastavalmistunut puurakenteinen lukio ja kulttuuritalo Monio, jossa toimivat lukion lisäksi Tuusulan Opisto, Tuusulan kuvataidekoulu, Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto ja Tuusulan kunnan kulttuuripalvelut. Monio sijaitsee vain parin kilometrin päässä Pellavamäen tonteista. Parhaillaan rakennetaan vanhan Riihikallion koulun viereen uutta koulukampusta, johon tulee modernit opetustilat ja yhteisötiloja. Riihikallion kouluun on Sotkantien tonteilta matkaa vain muutama sata metriä.

Kuva: Sotkantien tontit 1-3 sijoittuvat Pellavamäentien puolelle, tontti 4 on korttelin keskellä kallion päällä. Tontti 3 sekä Kuovintien tontit 6 ja 7 rajoittuvat viheralueen reunaan.

Tonttien hinnat, rakennusoikeudet ja varaustilanne löytyvät verkkosivultamme.

Kysy lisää ja sovi käynti tonteilla kanssamme!

[email protected]

Ilmari Sjöblom, p. 0400 456404

Outi Kyntöaho, p. 050 3829870 (ma-to)